E-TRGOVINA (PROIZVODI). Opći uvjeti ugovora

 

OPĆI UVJETI UGOVORA

 

 

Uvod

Ovim ugovornim dokumentom uređivat će se Opći uvjeti ugovora o proizvodima (u daljnjem tekstu “Uvjeti”) putem web stranice ceroil.com, u vlasništvu CEROIL PRODUCT-a, S.L. pod zaštitnim znakom CEROIL-a, u daljnjem tekstu, PRUŽATELJA usluga, čiji se podaci za kontakt također nalaze u Pravnoj obavijesti ove web stranice.

Ovi Uvjeti ostat će objavljeni na web stranici dostupnoj KORISNIKU kako bi ih reproducirali i spremili kao potvrdu ugovora, a u bilo kojem trenutku ih može izmijeniti CEROIL PRODUCT, S.L.. Odgovornost je KORISNIKA da ih povremeno čita, jer će se primjenjivati oni koji su na snazi u trenutku narudžbe. CEROIL PRODUCT, S.L. će podnijeti elektronički dokument u kojem je kupnja formalizirana i imat će ga na raspolaganju KORISNIKU u slučaju da to zatraži.

Ugovori ne podliježu nikakvoj formalnosti, osim u slučajevima koji su izričito navedeni u Građanskim i trgovačkim zakonima i u ovom ili drugim posebnim zakonima.

Prihvaćanje ovog dokumenta podrazumijeva da KORISNIK:

Pročitali ste, razumjeli i razumjeli što je ovdje navedeno. To je osoba s dovoljno kapaciteta za zapošljavanje. Preuzimate sve obveze koje su ovdje navedene.

Ovi uvjeti imat će neograničeno razdoblje valjanosti i primjenjivat će se na sve ugovore sklopljene putem web stranice PRUŽATELJA usluga.

PRUŽATELJ usluga obavještava da je trgovina odgovorna i da poznaje važeće zakonodavstvo zemalja u koje šalje proizvode te zadržava pravo jednostrane izmjene uvjeta, bez utjecaja na robu ili promocije koje su nabavljene prije izmjene.

 

 

Identitet ugovornih strana

S jedne strane, DOBAVLJAČ proizvoda koje je KORISNIK ugovorio je CEROIL PRODUCT, S.L., sa sjedištem na C / Mestral s / n – Pol. Can Volart 08150-Parets del Vallés (BCN, NIF B63683890 i s telefonom službe za korisnike 931 600 530.

A s druge strane, KORISNIK, registriran na web stranici putem korisničkog imena/ e-maila i lozinke, nad kojim ima punu odgovornost za korištenje i skrbništvo, te je odgovoran za istinitost osobnih podataka koji se daju PRUŽATELJU USLUGA.

Objekt ugovora

Svrha ovog ugovora je regulirati ugovorni odnos prodaje rođen između PRUŽATELJA USLUGA i KORISNIKA u trenutku u kojem tijekom postupka online ugovaranja prihvaća odgovarajući okvir.

Ugovorni odnos prodaje uključuje isporuku, u zamjenu za određenu cijenu i javno izloženu putem web stranice, određenog proizvoda.

Ispravljanje podataka

Kada KORISNIK utvrdi pogreške u podacima objavljenim na web stranici ili u dokumentima generiranim ugovornim odnosom, može obavijestiti info@ceroil.com e-poštu kako bi ih CEROIL PRODUCT, S.L. ispravio u najkraćem mogućem roku.

KORISNIK može ažurirati svoje podatke pristupom svom korisničkom računu.

 

Postupak ugovaranja

KORISNIK se, kako bi pristupio proizvodima ili uslugama koje nudi PRUŽATELJ USLUGA, mora registrirati putem web stranice izradom korisničkog računa. Stoga KORISNIK mora slobodno i dobrovoljno dostaviti potrebne osobne podatke, a koji će biti tretirani u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679, od 27. travnja 2016. godine (GDPR), u vezi sa zaštitom fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog protoka tih podataka i Zakona o ekološkoj proizvodnji 3/2018,  od 5. prosinca (LOPDGDD), u vezi sa zaštitom osobnih podataka i detaljno opisano u Pravnoj obavijesti i Politici privatnosti ove web stranice.

KORISNIK će odabrati korisničko ime i lozinku, obvezujući se da će ih marljivo koristiti i da ih neće učiniti dostupnima trećim osobama, kao i da će PRUŽATELJU usluga priopćiti gubitak ili krađu istog ili mogući pristup neovlaštene treće strane, tako da nastavi s trenutnim blokiranjem.

Nakon izrade korisničkog računa navodi se da će u skladu sa zahtjevima članka 27. članka Zakona 34/2002, o uslugama Informacijskog društva i elektroničke trgovine (LSSICE), postupak ugovaranja slijediti sljedeće korake:

 1. Opće ugovorne klauzule.

 

 1. Dostava i dostava narudžbi.

 

 1. Pravo na odustajanje.

 

 1. Internetske tvrdnje i rješavanje sporova.

 

 1. Viša sila.

 

 1. Nadležnost.

 

 1. Pregled ponude.

 

 1. Cijena i rok valjanosti ponude.

 

 1. Troškovi prijevoza.

 

 1. Način plaćanja, troškovi i popusti.

 

 1. Postupak kupnje.

 

 1. Disocijacija i suspenzija ili raskid ugovora.

 

 1. Garancije i povrati.

 

 1. Mjerodavno pravo i nadležnost.

 

 1. OPĆE UGOVORNE KLAUZULE Osim ako nije drugačije određeno u pisanom obliku, naručivanje kod PRUŽATELJA značit će prihvaćanje ovih zakonskih uvjeta od strane KORISNIKA. Nijedna odredba koju je dao KORISNIK ne može se razlikovati od uvjeta PRUŽATELJA USLUGA ako ga PRUŽATELJ nije izričito prihvatio unaprijed i u pisanom obliku.

 

 1. DOSTAVA I DOSTAVA NARUDŽBI

PRUŽATELJ usluga neće slati nikakvu narudžbu dok ne potvrdi da je izvršena uplata.

Pošiljke robe obično će obavljati STANDARD COURIER (GLS, SERTRANS i sl.), prema odredištu koje je KORISNIK slobodno odredio.

Pošiljka će biti izvršena nakon što se potvrdi dostupnost robe i potvrdi plaćanje narudžbe.

Vrijeme isporuke bit će između 2 i 6 radnih dana, ovisno o odredišnom gradu i odabranom načinu plaćanja. Očekivani datum otpreme i isporuke bit će dostavljen prije potvrde narudžbe.

Neizvršavanje ugovora o udaljenosti

U slučaju nemogućnosti izvršenja ugovora jer ugovoreni proizvod ili usluga nisu dostupni u utvrđenom roku, KORISNIK će biti obaviješten o nedostatku raspoloživosti te da će imati pravo otkazati narudžbu i primiti povrat ukupnog uplaćenog iznosa bez ikakvih troškova, te bez ikakve odgovornosti za štetu koja se može pripisati DOBAVLJAČU.

U slučaju neopravdanog kašnjenja OD STRANE PRUŽATELJA USLUGA u vezi s povratom ukupnog iznosa, KORISNIK može zatražiti da mu se isplati dvostruko više dospjelog iznosa, ne dovodeći u pitanje njegovo pravo na naknadu pretrpljene štete veće od navedenog iznosa.

PRUŽATELJ usluga neće preuzeti nikakvu odgovornost kada se isporuka proizvoda ili usluge ne dogodi, jer su podaci koje je dostavio KORISNIK lažni, netočni ili nepotpuni.

Dostava će se razmatrati u trenutku u kojem je prijevoznik stavio proizvode na raspolaganje KORISNIKU i to je, odnosno delegat toga, potpisalo dokument o primitku isporuke.

PRUŽATELJ će odgovoriti KORISNIKU na svaku neusklađenost koja postoji u trenutku isporuke narudžbe, a KORISNIK jednostavnom izjavom može zahtijevati ispravak navedene neusklađenosti, smanjenje cijene ili raskid ugovora. U bilo kojem od ovih slučajeva KORISNIK također može zahtijevati naknadu štete, ako je primjenjivo.

KORISNIK će imati pravo obustaviti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene kupljenog proizvoda dok PRUŽATELJ ne ispuni obveze utvrđene ovim ugovorom.

Na KORISNIKU je da po primitku provjeri proizvode i izloži sva upozorenja i potraživanja koja mogu biti opravdana u dokumentu o primitku isporuke.

U slučaju da ugovaranje ne uključuje fizičku isporuku bilo kojeg proizvoda, već aktivaciju preuzimanja na web stranici, PRUŽATELJ će prethodno obavijestiti KORISNIKA o postupku koji treba slijediti za izvršenje ovog preuzimanja.

 

 

 1. PRAVO NA ODUSTAJANJE

KORISNIK ima razdoblje od četrnaest kalendarskih dana, prebrojano od dana primitka proizvoda ili od sklapanja ugovora o prodaji ako se radi o pružanju usluge, ostvarivanju prava na odustajanje, regulirano člankom 102. kraljevske zakonodavne uredbe 1/2007, od 16. studenog, kojom se odobrava revidirani tekst Općeg zakona o obrani potrošača i korisnika i druge komplementarne zakone, dalje u tekstu RDL 1/2007. Ako PRUŽATELJ ne postupi u skladu s obvezom informiranja i dokumentacije o pravu odustajanja, rok za njegovo izvršenje završava dvanaest mjeseci nakon datuma isteka početnog razdoblja povlačenja, u skladu s člankom 105. PRR-a 1/2007.

Pravo odustajanja neće se primjenjivati na ugovore iz članka 103. PRR-a 1/2007 i koji su ovdje navedeni.

Svaki povrat mora biti priopćen DAVATELJU usluga, tražeći povratni broj putem obrasca koji je za to predviđen ili e-poštom info@ceroil.com, navodeći odgovarajući broj računa ili narudžbe.

Nakon što KORISNIK primi povratni broj, proizvod će poslati DOBAVLJAČU, navodeći taj broj u pismu otpreme, s troškovima prijevoza na njegov trošak, na adresu CEROIL PRODUCT, S.L., C / Mestral s / n – Pol. Can Volart 08150-Parets del Vallés (BCN)

 1. PRITUŽBE NA INTERNETU I RJEŠAVANJE SPOROVA

Svaka tvrdnja koju KORISNIK smatra prikladnom bit će riješena u najkraćem mogućem roku, a može se podnijeti na sljedećim poštanskim adresama za kontakt:

CEROIL PROIZVOD, S.L.,

C/Mestral s/n – Pol. Može li Volart 08150-

Zidovi Vallésa (BCN)

 

Telefon: 931 600 530

 

E-pošta: info@ceroil.com

 

Internetsko rješavanje sporova

Prema čl. 14.1 Uredbe (EU) 524/2013, Europska komisija pruža platformu za slobodan pristup za rješavanje internetskih sukoba između KORISNIKA i PRUŽATELJA USLUGA, bez potrebe za pribjegavanjem sudovima, intervencijom treće strane pod nazivom Tijelo za rješavanje sporova, koja djeluje kao posrednik između njih. Ovo tijelo je neutralno i vodit će dijalog s obje strane kako bi se postigao dogovor, konačno bi moglo predložiti i / ili nametnuti rješenje sukoba.

Veza na ODR platformu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 1. VIŠA SILA

Stranke ne snose odgovornost za bilo kakvu krivnju zbog više sile. Ispunjavanje obveze odgodit će se do prestanka slučaja više sile.

 

 1. NADLEŽNOST

KORISNIK ne smije dodjeljivati, prenositi ili prenositi prava, odgovornosti i obveze ugovorene prodajom.

Ako se bilo koja odredba ovih uvjeta smatra ništetnom ili nemogućom za ispuniti, na valjanost, zakonitost i ispunjenje ostatka neće utjecati ni na koji način, niti će na bilo koji način trpjeti izmjene.

KORISNIK izjavljuje da je pročitao, znao i prihvatio ove Uvjete u cijelosti.

 1. PREGLED PONUDE

Smatra se da sve prodaje i isporuke pružatelja usluga podliježu ovim Uvjetima.

Nikakva izmjena, izmjena ili sporazum koji je u suprotnosti s komercijalnim prijedlogom CEROIL PRODUCT-a, S.L.-a ili onoga što je ovdje propisano, neće stupiti na snagu, osim ako se izričito ne dogovori u pisanom obliku koji je potpisao DOBAVLJAČ, u ovom slučaju, ti će sporazumi prevladati.

 

 1. CIJENA I RAZDOBLJE VALJANOSTI PONUDE

Cijene navedene za svaki proizvod ili uslugu uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV) ili druge poreze koji se mogu primijeniti. Te cijene, osim ako nije izričito drugačije navedeno, ne uključuju troškove dostave ili komunikacije, rukovanje ili bilo koje druge dodatne usluge i priloge kupljenom proizvodu.

Cijene koje se primjenjuju na svaki proizvod su one objavljene na internetskim stranicama i bit će izražene u valuti EURO. KORISNIK pretpostavlja da ekonomska procjena nekih proizvoda može varirati u stvarnom vremenu.

Prije kupnje na internetu možete provjeriti sve detalje proračuna: artikle, količine, cijenu, dostupnost, troškove prijevoza, troškove prijevoza, troškove, popuste, poreze i ukupan iznos kupnje. Cijene se mogu mijenjati svakodnevno sve dok narudžba nije postavljena.

Nakon što narudžba bude poslana, cijene će se održavati bez obzira na to postoji li dostupnost proizvoda ili ne.

Svako plaćanje izvršeno PRUŽATELJU usluga podrazumijeva izdavanje računa na ime registriranog KORISNIKA ili naziv tvrtke o kojem je obavijestio u trenutku narudžbe. Fakturu možete preuzeti u PDF formatu pristupom upravljačkoj ploči web stranice s korisničkim računom. Ako ga želite primiti e-poštom, morate ga zatražiti na bilo koji način koji vam PRUŽATELJ stavi na raspolaganje, obavještavajući vas da u bilo kojem trenutku možete opozvati navedenu odluku.

Za sve informacije o narudžbi KORISNIK se može obratiti putem telefonskog broja službe za korisnike PRUŽATELJA usluga 931 600 530 ili putem e-maila na adresu info@ceroil.com.

 

 1. TROŠKOVI PRIJEVOZA

Cijene objavljene u trgovini ne uključuju troškove dostave ili komunikacije, ili instalaciju ili preuzimanje ili komplementarne usluge, osim ako je izričito drugačije dogovoreno.

Poštarina će se izračunati u vrijeme uštede košarice ili proračuna, jer se izračunavaju prema težini proizvoda i prema adresi isporuke.

Maksimalna cijena prijevoza (uključena u PDV) koja se primjenjuje je sljedeća:

Poluotok do 2 kg: … 4,94……. €

 

Poluotok > 2 kg do 10 kg: … 5,95……. €

 

Poluotok > 10 kg: .. 7,52….. €

 

Izvan poluotoka do 2 kg: .. 10,74…….. €

 

Vanjski poluotok > 2 kg do 10 kg: …. 10,74…… €

 

Izvan poluotoka > 10 kg: …. 11,42…… €

 

 

 1. NAČINI PLAĆANJA, TROŠKOVI I POPUSTI

PRUŽATELJ usluga odgovoran je za gospodarske transakcije i omogućuje sljedeće načine plaćanja narudžbe:

Kreditna kartica

Plati pal

KORISNIK može koristiti kupon za popust u trenutku prije završetka kupnje u slučaju da ga je primio od PRUŽATELJA USLUGA.

Sigurnosne mjere

Web stranica koristi tehnike informacijske sigurnosti općenito prihvaćene u industriji, kao što su SSL, podaci uneseni na sigurnu stranicu, vatrozidi, postupci kontrole pristupa i kriptografski mehanizmi, a sve kako bi se spriječio neovlašteni pristup podacima. Da bi postigao te svrhe, korisnik/klijent prihvaća da pružatelj usluga dobiva podatke u svrhu odgovarajuće provjere autentičnosti kontrola pristupa.

PRUŽATELJ se obvezuje da neće dopustiti bilo kakvu transakciju koju brendovi kreditnih kartica ili banka stjecateljica smatraju nezakonitom i koja može ili ima potencijal naštetiti njihovoj dobroj volji ili negativno utjecati na njih.

Zabranjena je, prema programima kartičnih marki, prodaja ili ponuda proizvoda ili usluge koja nije u skladu sa svim zakonima koji se primjenjuju na Kupca, Banku izdavatelja, trgovca ili vlasnika kartice ili kartice.

 

 1. POSTUPAK KUPNJE

Bilo koji proizvod u našem katalogu može se dodati u košaricu. U tome će se promatrati samo artikli, količina, cijena i ukupni iznos. Nakon što se košarica spremi, porezi, naknade i popusti izračunavat će se prema unesenim podacima o plaćanju i otpremi.

Košarice nemaju administrativnu vezu, to je samo odjeljak u kojem možete simulirati proračun bez ikakve obveze obiju strana.

Iz košarice možete naručiti slijedeći sljedeće korake za njezinu ispravnu formalizaciju:

 1. – Provjera podataka o naplati.

 

 1. – Provjera adrese za dostavu.

 

 1. – Odabir načina plaćanja.

 

 1. – Naručite (kupite).

Nakon obrade narudžbe, sustav odmah šalje e-mail upravnom odjelu PRUŽATELJA USLUGA, a drugi na e-mail KORISNIKA koji potvrđuje završetak narudžbe.

Narudžbe (zahtjevnice za nabavu)

Prije potvrde narudžbe pružit će se podaci o statusu narudžbe i datumu otpreme i / ili približnoj isporuci.

 

 1. DISOCIJACIJA I SUSPENZIJA ILI RASKID UGOVORA

Ako se bilo koji od ovih uvjeta smatra nezakonitim, ništavnim ili iz bilo kojeg razloga neprovedivim, ovaj će se uvjet smatrati odvojivim i neće utjecati na valjanost i provedivost bilo kojeg preostalog uvjeta.

PRUŽATELJ usluga može, bez prethodne najave, obustaviti ili prekinuti korisnikov pristup svojim uslugama, u cijelosti ili djelomično, kada KORISNIK ne poštuje obveze utvrđene ovim ugovorom ili bilo kojom zakonskom odredbom, licencom, propisom, direktivom, kodeksom prakse ili politike koje se na njega primjenjuju.

Kada PRUŽATELJ ostvari bilo koje od svojih prava ili fakulteta prema ovoj odredbi, takvo vježbanje neće dovesti u pitanje niti utjecati na ostvarivanje bilo kojeg drugog prava, fakulteta ili pravnog lijeka koji bi mogao biti dostupan PRUŽATELJU USLUGA.

 

 1. JAMSTVA I POVRATI

Jamstva će odgovoriti na ono što je regulirano u naslovu koji se odnosi na “Jamstva i postprodajne usluge” Kraljevske zakonodavne uredbe 1/2007, od 16. studenoga, kojom se odobrava revidirani tekst Općeg zakona za obranu potrošača i korisnika i drugi komplementarni zakoni, kojima se može pristupiti klikom ovdje

 

 1. MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

Ti će se uvjeti uređivati ili tumačiti u skladu sa španjolskim zakonodavstvom u onom koje nije izričito utvrđeno. Svaki spor koji može proizaći iz pružanja proizvoda ili usluga koji podliježu ovim Uvjetima bit će podnesen sudovima i sudovima prebivališta KORISNIKA, na mjesto ispunjenja obveze ili ono u kojem se nekretnina nalazi ako je nepokretna.